برونکوسکوپی ریه چیست؟

برونکوسکوپی ریه چیست؟ در واقع برونکوسکوپی روشی است که به پزشک اجازه می دهد داخل ریه ها از جمله برونش ها را که مسیر اصلی ورود به ریه ها است ، معاینه کند. برونکوسکوپی معمولاً با برونکوسکوپ انعطاف پذیر انجام Read More …