درد ناشی از کرونا بر قفسه سینه

تفاوت درد فیزیکی و ذهنی در قفسه سینه

درد قفسه سینه این علایم همیشه علامت یک بیماری قلبی یا سکته قلبی نیست. گاهی حمله عصبی نیز می تواند دردی شبیه به درد قلبی را ایجاد کند. با این حال اگر  سنگینی قفسه سینه با علائمی مانند تب، سرفه Read More …