آريتمي‌ها

آريتمي‌ها آريتمي‌ها مبحث بسيار وسيع و پيچيده‌ايست و ما در اينجا به طور خلاصه، به کليات آن اشاره مي‌کنيم. قبلاً هم اشاره کرديم که در اصل ديس‌ريتمي واژة درست است اما به غلط و به شکل رايج آريتمي خوانده مي‌شود. Read More …