مسدود شدن سرخرگ تغذیه کننده قلب (انسداد سرخرگ کرونر) بیماری های قلبی و عروقی

آناتومی عروق کرونر گردش خون قلب ما توسط دو شاخه اصلی چپ و راست تامین می شود. شاخه کرونری راست عموماٌ از طریق یک دهانه مستقل از ریشه آئورت جدا می شود که به اسم علمی (Right Coronary Artery) R.C.A Read More …

بیماری آنژین نشانه ای از بیماری قلبی و عروقی است

بیماری آنژین آنژین صدری یا آنژین قلبی (به انگلیسی و از ریشه لاتین Angina pectoris) که به آن (چِست پین) هم گفته می‌شود به وضعیتی گویند که بیمار دچار درد قفسه سینه شده باشد که منشأ درد مشکل در شریان‌های Read More …

نوار قلب (ECG) چیست ؟

 نوار قلب نوار قلب (ECG) کشیده شدن نموداری پتانسیل های تولید شده توسط قلب و در واقع نوار فعالیت الکتریکی قلب را الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب میگویند. امواج الکتریکی قلب توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف بر روی کاغذ شطرنجی مخصوصی که از Read More …