برونکوسکوپی ریه چیست؟

برونکوسکوپی ریه چیست؟ در واقع برونکوسکوپی روشی است که به پزشک اجازه می دهد داخل ریه ها از جمله برونش ها را که مسیر اصلی ورود به ریه ها است ، معاینه کند. برونکوسکوپی معمولاً با برونکوسکوپ انعطاف پذیر انجام Read More …

بیماری متاستاتیک ریه و حذف آن

بیماری متاستاتیک ریه و حذف آن

بیماری متاستاتیک ریه و حذف آن اغلب به طور تصادفی در مراحل اولیه آزمایش سرطان در مناطق دیگر بدن کشف می شوند. سرفه در این بیماری می تواند همراه با آسیب و درد بند ناف باشد. متاستازهای محیطی نیز می Read More …

فیبروز ریوی ایدیوپاتیک

فیبروز ریوی ایدیوپاتیک

داروهایی که ریه را بیمار می کنند شامل: داروهای قلبی عروقی ، داروهای سیتوتوکسیک ،فیبروز ریوی ایدیوپاتیک، ضد میکروب ها ، الکل و سیگار کشیدن است. بنابراین ، داشتن یک سابقه دارویی کامل و دقیق برای بیماران برای پزشکان بسیار Read More …

برونشیت و عفونت‌های تهدید‌کننده ریه

برونشیت و عفونت‌های تهدید‌کننده ریه

برونشیت چیست؟ برونشیت و عفونت‌های تهدید‌کننده ریه و قفسه سینه یک بیماری عفونی است که ریه ها و سایر سیستم های تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث عفونت های ریوی می شود. همچنین می تواند باعث تحریک Read More …

تفاوت درد فیزیکی و ذهنی در قفسه سینه

تفاوت درد فیزیکی و ذهنی در قفسه سینه

تفاوت های فردی بین درد جسمی و روانی قفسه سینه را تشخیص دهید روش هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تفاوت درد فیزیکی و ذهنی در قفسه سینه را تشخیص دهید. حوادث قلبی عروقی قطعاً می تواند Read More …

برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه

برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه

برونشیت چیست؟ برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه نوعی بیماری عفونی است که دستگاه تنفسی مانند ریه ها را درگیر کرده و سبب عفونت ریه ها می شود.نوعی بیماری عفونی است که دستگاه تنفسی مانند ریه ها را درگیر می کند. Read More …