برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه

برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه

برونشیت چیست؟ برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه نوعی بیماری عفونی است که دستگاه تنفسی مانند ریه ها را درگیر کرده و سبب عفونت ریه ها می شود.نوعی بیماری عفونی است که دستگاه تنفسی مانند ریه ها را درگیر می کند. Read More …

درد ناشی از کرونا بر قفسه سینه

درد ناشی از کرونا بر قفسه سینه

درد قفسه سینه این علایم همیشه علامت یک بیماری قلبی یا سکته قلبی نیست. گاهی حمله عصبی نیز می تواند دردی شبیه به درد قلبی را ایجاد کند. با این حال اگر  سنگینی قفسه سینه با علائمی مانند تب، سرفه Read More …